mda.sk
MDA.sk
01 / 01
mda@mda.sk

O nás

Každý z našich domov má jedinečný príbeh a pozitívnu rozmanitosť.

Náš cieľ je zblížiť v architektonickej tvorbe kreativitu, racionálnosť, rešpekt, skúsenosť a empatiu k požiadavkám našich klientov tak, aby sme vytvorili budovy, v ktorých sa dobre žije, pracuje, učí sa, alebo hrá sa. Z projektu do projektu si odovzdávame skúsenosti , aby technické, enviromentálne, ekonomické a prevádzkové aspekty boli v rovnováhe. Skúsenosti nás učia, že krása domu nespočíva v jej dominancii, alebo veľkosti, ale často krát v skrytej kráse dokonalosti v celku a v pokore stavby voči okoliu a prírode. Vzhľadom k uvedomeniu si našej zodpovednosti k životu ako veľkému daru, tvoríme a projektujeme cez optiku trvalej udržateľnosti s dôrazom na tvarové, materiálové, ekonomické a technologické zásady tvorby energeticky pasívnych domov (EPD) a budov s takmer nulovou energiou (nZEB). Ponúkame kompletný projekčný a inžiniersky servis od prvej tvorivej myšlienky až po detailnú dokumentáciu stavby, od legislatívnej prípravy stavby až po kolaudáciu zrealizovanej stavby.

Sme členmi Inštitútu pre energeticky pasívne domy (IEPD)

NAŠA ŠPECIALIZÁCIA

ARCHITEKTÚRA

Projektovanie

Poradenstvo

Michal Diviš

1974 – narodený v Žiline

1999 – absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave I Progresívne konštrukcie v architektúre

1999 – 2003 – Racional Žilina I Otto Sedlák/Emil Galovský, architektonická kancelária

2003 – 2004 – Proma Žilina, projekčná kancelária

2004 – Autorizovaný architekt SKA 1327 AA

od 2004 – vlastný ateliér, ktorý sa v roku 2006 transformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným

2017 – člen IEPD, Inštitút pre energetické pasívne domy