mda.sk
MDA.sk
01 / 01
mda@mda.sk

BYTOVÝ DOM NITRIANSKÁ

Miesto: Žilina

Popis projektu

Bytový dom je navrhnutý s 32-oma bytovými jednotkami a spoločným parkovacím priestorom na prízemí domu.
Hlavný výtvarný akcent je vyjadrený v zalomenej južnej fasáde s množstvom kompozične rozhádzaných okien a lógií.

ASB