mda.sk
MDA.sk
01 / 01
mda@mda.sk

RD_MN_dom vo svahu

Miesto: Devín

Popis projektu

Hlavný motív dizajnu domu bola empatia k prírode a citlivé zasadenie hmoty do prostredia formou čiastočne podzemnej stavby. Svah okolitého terénu s lúčnym porastom plynule prechádza na strechu domu v podobe intenzívnej zelenej strechy. Dom je zo severnej strany takmer neviditeľný a vynára sa svojou južnou fasádou a terasou zo svahu na slnečnú stranu. Typickým znakom dizajnu je stĺporadie pergoly z pohľadového betónu, ktorá prekrýva terasu po celej šírke hlavnej fasády.