mda.sk
MDA.sk
01 / 01
mda@mda.sk

Rodinný dom H

Miesto: Žilina

Popis projektu

Rodinný dom v jednoduchom dizajne z dvoch finálnych materiálov. Orientácia domu na pozemku k južnej svetovej strane je dôležitá, aj keď podmienky zastavanosti a odstupových vzdialeností od susedných objektov nemusia...

Rodinný dom v jednoduchom dizajne z dvoch finálnych materiálov. Orientácia domu na pozemku k južnej svetovej strane je dôležitá, aj keď podmienky zastavanosti a odstupových vzdialeností od susedných objektov nemusia byť priaznivé. Pasívne solárne zisky sú energiou, ktorá preniká do domu presklenými časťami obvodového plášťa. Účinná zberná plocha okna je súčinom plochy okna a celej rady činiteľov zodpovedajúcich kvalite a materiálom okna, vrátane jeho tieniacich prostriedkov. Odchýlka hlavného priečelia pasívneho domu od ideálneho juhu o 90 stupňov znižuje solárne zisky až o 37% (podľa simulácie v Inštitúte pasívnych domov v Darmstadte). Toto všetko prispeje k zvýšeniu mernej potreby tepla a tým pádom dôjde k zvýšeniu celkových nákladov na vykurovanie domu až o 1/3. V lete okná chránime tieniacou technikou rôzneho dizajnu, ale v zimných mesiacoch je solárna energia našim priateľom. Je potrebné dať slnku šancu v našich projektoch!