mda.sk
MDA.sk
01 / 01
mda@mda.sk

Wellnes klinika Viverra

Wellnes klinika Viverra

Symbolické prenesenie loga spoločnosti (čo je oko zvieraťa) do pôdorysného tvaru objektu umožňuje vytvorenie centrálneho presvetleného pobytového priestoru átria modernej kliniky. Štvorpodlažný objekt s netradičným konštrukčným riešením a s pavučinovou textilnou fasádou vytvára dojem aktívneho progresu vo vývoji zdravotníckej starostlivosti.