Mestská plaváreň Žilina - 1.miesto / 1st place

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ : Revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk, Žilina

Nov 2022