Mestská plaváreň Žilina - Súťaž 1.miesto

Revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk, Žilina

Nov 2022