Ateliér

1974 – narodený v Žiline
1999 – absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave I Progresívne konštrukcie v architektúre
1999 – 2003 – Racional Žilina I Otto Sedlák/Emil Galovský, architektonická kancelária
2003 – 2004 – Proma Žilina, projekčná kancelária
2004 – Autorizovaný architekt SKA 1327 AA
od 2004 – vlastný ateliér, ktorý sa v roku 2006 transformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným
2017 – člen IEPD, Inštitút pre energetické pasívne domy
2018 – 2022 – vedenie Ateliérov na katedre pozemného staviteľstva a urbanizmu SF UNIZA v Žiline
Ing. arch. Michal Diviš
Architekt
+421 911 698 330
divis@mda.sk
Ing. Matej Mičiak
Architekt
+421 911 698 331
miciak@mda.sk
Ing. arch. Matej Kuchar
Architekt
+421 911 698 331
kuchar@mda.sk
Ing. Nikola Mikolášová
Projektant
+421 911 698 331
mikolasova@mda.sk
Ing. Michal Kadnár
Projektant
+421 911 698 331
kadnar@mda.sk

Spolupracujú/Spolupracovali

 • Barbora Bašeová
 • Juraj Bolček
 • Edita Divišová
 • Zuzana Dobáková
 • Andrea Havrlantová
 • Katarína Chovanová
 • Silvia Jančiaková – Fričová
 • Michal Jandzik
 • Yvona Jandziková
 • Tomáš Kažimír
 • Marek Kopp
 • Juraj Kriška
 • Katarína Luciaková
 • Ivana Majčínová
 • Ivan Mikudík
 • Emília Mindeková
 • Peter Pavelka
 • Radoslav Stráňava
 • Jana Škodová
 • Marek Vereš
 • Lenka Zábovská

Sme členmi Inštitútu pre pasívne domy (IEPD)