Dom Černín

Víkendový dom, Černín, CZ

Júl 2023,Architektonická štúdia

víkendový dom
rodinný dom

Objekt je navrhnutý ako rekrečná stavba na, v katastri obce Černín (súčasť mesta Zdice) v okrese Beroun. Dedina leží na okraji chránenej krajinnej oblasti Křivoklátsko. Okolité rodinné domy určujú osadenie objektu napredmetnej parcele, t.j. 2,5 m od hranice parcely susedného pozemku.

Hlavný motív dizajnu domu bola empatia k prírode a citlivé zasadenie hmoty do prostredia formou čiastočne podzemnej stavby. Svahovitý pozemok okolitého terénu s lúčnym porastom, plynule prechádza nastrechu domu v podobe intenzívnej zelenej strechy. Motív ekologickej, udržateľnej architektúry s nízkouuhlíkovou stopou a energetickou efektivitou jedominantným prvkom návrhu tejto stavby. Architektonický výraz stavby svojím dynamickým dizajnom šikmých bočných stien a strechy reflektuje topografiu okolitého svahovitého terénu ako aj dispozično-prevádzkovké nároky investora.

1

Objekt je nenápadne vklínený do svahu a dotvára nerušivý ráz zastavanosti obce. Naklonená rovina strechy kopíruje stúpanie svahu a vytvára tak v zadnej časti budovy interiérový priestor pre vyvýšené podlažie, ktoré slúži ako spálňa - prístupná pomocou rebríkových schodov.

Dispozícia stavby je jasná, funkčne delená a prehľadná. Je navrhnutá tak, aby sa minimalizovali plochy na chodby a komunikácie. A rovnako disponuje zaujímavými výhľadmi vrámci vzťahu interiér - exteriér. Dom komunikuje s exteriérom cez hlavnú-južnú, presklennú fasádu, ktorá je zároveň vstupom doobjektu. Ďaľším zaujímavým prvkom je strešný svetlík umožňujúci sledovanie napríklad nočnej hviezdnej oblohy. V objekte sa nachádza hlavné obytné podlažie a vyvýšené podlažie na spanie – hlavné podlažie tvorí jeden otvorený priestor pozostávajúci z obývačky a kuchyne s jedálňou. Priestor je orientovaný na južnú stranu. Kuchyňa je navrhnutá formou "kuchynskej steny" v 2/3 od čelnej fasády smerom dovnútra dispozície. Zároveň slúži ako predelenie umožňujúce prechod do technickej časti budovy, ako aj kúpeľne s WC situovanej na severnej stene objektu (tj. jeho zadná časť).

Objekt disponuje pobytovou terasou (lichobežníkového tvaru) pred hlavnou fasádou, ktorá dopĺňa dizajnový motív architektúry. Terasa je prestrešená automaticky ovládanou tieniacou clonou, ktorá sa pohybuje v jednoduchej rámovej konštrukcií prekrývajúcej celú dĺžku terasy.

Objekt je navrhnutý prevažne ako ŽB monolit. Okná a okenné plochy sú hliníkové, otvárateľné s posúvno-zdvižným systémom. Bočné fasády objektu sú navrhnuté s prevetrávanou fasádou s finálnou úpravou zo sibírskeho smrekovca.