Europalace

Multi-polyfunkčný komplex, Žilina

Okt 2010,Realizácia

Polyfunkcia
Bytový dom
Výšková budova

Multi-polyfunkčný komplex "malého mesta v meste" je navrhnutý ako jeden kompozičný celok. Veža ako akcent má dve tváre. Dynamiku stavby dodáva fasádny motív "závoja" s množstvom otvorov okien a lógií. V komplexe sú priestory pre služby, obchody a športové vyžitie. Jedno podlažie je navrhnuté ako business-centrum. Veža má 22 podlaží.

https://www.asb.sk/architektura/bytove-domy/europalace-byvanie-mestskeho-stylu-v-ziline

3