Pri Vode

Chata, Hvozdnica

Feb 2022,Architektonická štúdia

chata
krtkodom

Objekt je navrhnutý ako rekreačný objekt, v katastri obce Hvozdnica. Ochranné pásma cesty III. triedy a jazera určujú osadenie objektu na predmetnej parcele, t.j. 10 m od hranice parcely pri brehu jazera a rovnako aj od osi cestnej komunikácie.

Hlavný motív dizajnu domu bola empatia k prírode a citlivé zasadenie hmoty do prostredia formou čiastočne podzemnej stavby. Mierne svahovitý pozemok okolitého terénu s lúčnym porastom, plynule prechádza na strechu domu v podobe intenzívnej a extenzívnej zelene strechy a vytvára tak „zelený most“. Dom sa otvára na hlavnú južnú fasádu k jazeru, ktorá je aj prístupovou stranou.

Dispozícia chaty je jasná, funkčne delená a prehľadná. Je navrhnutá tak, aby sa minimalizovali plochy na chodby a komunikácie a rovnako so zaujímavými priehľadmi v rámci vzťahu interiér a exteriér. Dominantou je výhľad smerom na jazero. V objekte sa nachádzajú tri obytné miestnosti – dve spálne a jedna obývačka, ktoré sú orientované na južnú stranu.

chata hvozdnica 2

Kuchyňa je navrhnutá v zadnej časti dispozície a jej presvetlenie zabezpečuje tiež strešný svetlovod nad kuchynským ostrovom. Pobytová terasa pred jednou z obytných miestností je sklápateľná smerom k terase, a môže ju doplniť aj jednoduchá rámová konštrukcia pergoly. Zázemie domu, sociálne a technické miestnosti sú orientované pod klesajúcim svahom.

Objekt je navrhnutý s pozdĺžnym nosným systémom ako trojtrakt, prevažne ako ŽB monolit. Výhodou riešenia je, že zadná podzemná časť je zo ŽB nosných stien a intenzívnou zeleňou na streche a predná časť môže byť alternovaná s ľahkou nosnou konštrukciou stien, podľa výberu materiálu a s ľahkou extenzívnou zeleňou na strešnej rovine. Okná a okenné plochy sú hliníkové, otvárateľné s posúvno-zdvižným systémom. Bočné fasády objektu sú navrhnuté z pohľadového betónu a doplnená z prevetrávanou fasádou s finálnou úpravou zo sibírskeho smrekovca.