Smolinské

Rodinný dom, Smolinské

Sep 2021,Architektonická Štúdia

Rodinný dom
Krtkodom

Dom sa nachádza v obci Smolinské, okres Senica. Keďže bezprostredné okolie je zástavba rodinných domov, hlavný motív dizajnu domu bola empatia k prírode a citlivé zasadenie hmoty do prostredia formou čiastočne podzemnej stavby. Rovinatý pozemok okolitého terénu so záhradným porastom, plynule prechádza na strechu domu v podobe intenzívnej a extenzívnej zelene strechy a vytvára tak „zelený most“.

Dom sa otvára na hlavnú južnú fasádu, ktorá je aj prístupovou stranou. Na východnej strane domu je situovaný prístrešok na auto, bezprostredne naviazaný na hlavný vstup do domu. Dispozícia domu je jasná, funkčne delená a prehľadná. Je navrhnutá tak, aby sa minimalizovali plochy na chodby a komunikácie a rovnako so zaujímavými priehľadmi v rámci vzťahu interiér a exteriér.

Fasáda domu je navrhnutá z pohľadového betónu a doplnená s prevetrávanou fasádou s finálnou úpravou zo sibírskeho smrekovca.

3