Luka

Penzión, Terchová

Feb 2022,Architektonická štúdia

Penzión
Rodinný dom

Riešený objekt sa nachádza v obci Terchová, na hlavnom ťahu obcou v smere na Biely Potok. V zadnej strane areálu pozemku sa nachádza ešte jeden objekt, s ktorým nie je plánovaný zámer stavebných úprav. Riešený objekt svojou architektúrou zapadá do kontextu okolitej zástavby a farebným a materiálovým riešením zvýrazňuje historickú tradíciu miestneho staviteľstva. Tvar strechy ( a jej sklon) a výška hrebeňa rešpektujú regulatívy územného plánu.

Objekt je navrhnutý ako dom s dvoma funkciami. V zadnej časti sa nachádza rodinný dom s dvoj-garážou. V prednej časti sa nachádza ubytovacie zariadenie so štyrmi ubytovacími jednotkami rôznej veľkosti. Funkčné zázemie tohto ubytovacieho zariadenia sa nachádza vo vedľajšom objekte v rámci celkového areálu. Vstupné priestory z bočnej strany a schodisko delia hmotu domu na dve polovice.

Predná časť domu je riešená ako stavebné úpravy a nadstavba pôvodného rodinného domu. Zadná časť nového rodinného domu s dvojgarážou je riešená ako dvojpodlažná s podkrovým. Nad garážou je situovaná denná časť bytu v jednom priestore, spolu s pracovným kútom a na hornom, podkrovnom podlaží je nočná časť. Nachádza sa tam spálňa, detská izba a kúpeľňa. Na kuchyňu a obývaciu izbu bezprostredne nadväzuje priestranná rohová lóggia. Predná, uličná časť domu má fasádne riešenie z prevetrávaného dreveného obkladu.

rd luka 2

Povrchová úprava je z opaľovaného dreva japonskej techniky Shou–sugi-ban. Drevená fasáda tak opticky určuje funkčnú časť ubytovacej časti. Zvyšok fasády objektu – rodinný dom, je riešený v kontaktnom zatepľovacom systéme ETICS, bielej Technická miestnosť je v blízkosti dvoj-garáže v rámci vstupných priestorov. Okná a dvere majú drevené rámy v povrchovej úprave prírodného prevedenia. Majú štvorcový formát v rôznych veľkostiach a ich „rozhádzané“ umiestnenie na fasáde má významný dizajnový dištinktívny charakter. Strechy sú riešené ako bezpresahové. Pri stavebných úpravách sú zachované niektoré steny, stropy, schodisko a základové pásy.

Rekonštruovaný objekt je navrhnutý v energetickej triede A0.