Plánička Bošany II.

Polyfunkčné Centrum, Bošany

Apr 2022,Architektonická Štúdia

Polyfunkcia
Verejný priestor
Bytový dom

Nové Bošany sú urbanistická zóna pre bývanie a občianskú vybavenosť. Lajtmotívom je zelené a udržateľné bývanie, ktoré je tvorené 50-timi polozapustenými podzemnými domami tzv. Krtkodomami a 9-timi trojbytovými domami.

Občianskú vybavenosť dopĺňa multifunkčné centrum, kde sa nachádza potravinový supermarket so službou dive-in nakupovania, kaviareň, tri obchodné prevádzky na prenájom, fitness a materská škola. Centrum je doplnené o pobytovú plochu námestia s vodnou plochou.

Development je navrhnutý s prvkami energetickej sebestačnosti, fotovoltikou, koreňovou čističkou, dažďovými jazierkami a využitím šedej odpadovej vody.

Video: https://youtu.be/bsnPDr5ZYio

8