RD H

Rodinný Dom, Žilina

Júl 2011,Realizácia

Rodinný dom

Rodinný dom v jednoduchom dizajne z dvoch finálnych materiálov. Orientácia domu na pozemku k južnej svetovej strane je dôležitá, aj keď podmienky zastavanosti a odstupových vzdialeností od susedných objektov nemusia byť priaznivé.

Pasívne solárne zisky sú energiou, ktorá preniká do domu presklenými časťami obvodového plášťa. Účinná zberná plocha okna je súčinom plochy okna a celej rady činiteľov zodpovedajúcich kvalite a materiálom okna, vrátane jeho tieniacich prostriedkov. Odchýlka hlavného priečelia pasívneho domu od ideálneho juhu o 90 stupňov znižuje solárne zisky až o 37% (podľa simulácie v Inštitúte pasívnych domov v Darmstadte).

Toto všetko prispeje k zvýšeniu mernej potreby tepla a tým pádom dôjde k zvýšeniu celkových nákladov na vykurovanie domu až o 1/3. V lete okná chránime tieniacou technikou rôzneho dizajnu, ale v zimných mesiacoch je solárna energia našim priateľom. Je potrebné dať slnku šancu v našich projektoch!