RD ML

Rodinný dom, Mníchova Lehota

Aug 2017,Architektonická Štúdia

Rodinný dom
Krtkodom

PODZEMNÉ DOMY ako netradičný a ekologický prístup.

Experimentálne participujeme na ďalšej podzemnej stavbe, tentoraz rodinným dvojdomom v okrese Trenčín. Dnes narastá trend výstavby podzemných domov. Preferencia voľby môže byť z viacerých aspektov. Urbanistický – zásadne nenarúša prostredie do ktorého vstupuje a môže byť realizovaný na nevhodných a nepovšimnutých svahovitých pozemkoch.

Architektúra tvarovo hľadá symbiózu s prírodou. Ekologický a ekonomický – zemina pôsobí ako čiastočný akumulátor tepla a reguluje vonkajšie teplotné extrémy, čím sa znižuje potreba tepla na vykurovanie objektu. Bioklimatické riešenie vetrania a chladenia vylučuje použitie inštalácie jednotky riadeného vetrania resp. chladenia. Nároky na potrebu elektrickej energie sú v skutku minimálne, čo preukázateľne zmenšuje dopad na ekologickú záťaž. Spolu s inými riešeniami môže byť dom výrazne sebestačný a eko-friendly.

Aspekt bezpečnosti – v neposlednom rade sú v ňom i výhody s prvkami bezpečnosti voči prírodným živlom, zemetraseniu či požiaru. Hoci nemusí byť voľbou pre každého, má veľa nesporných pozitívnych výhod a trend osídľovania podzemia bude určite narastať.