Dom vo Včelnici

Rodinný dom vo svahu, Devín

Sep 2020,Architektonická Štúdia

Rodinný dom
Krtkodom

Hlavný motív dizajnu domu bola empatia k prírode a citlivé zasadenie hmoty do prostredia formou čiastočne podzemnej stavby. Svah okolitého terénu s lúčnym porastom plynule prechádza na strechu domu v podobe intenzívnej zelenej strechy.

Dom je zo severnej strany takmer neviditeľný a vynára sa svojou južnou fasádou a terasou zo svahu na slnečnú stranu. Typickým znakom dizajnu je stĺporadie pergoly z pohľadového betónu, ktorá prekrýva terasu po celej šírke hlavnej fasády.

Video: https://youtu.be/mIvZ7u4YBb8

2