Tematínska

Rodinný Dom, Nové Mesto nad Váhom

Aug 2021,Architektonická Štúdia

Rodinný dom
Krtkodom

Dom sa nachádza v obci Nové Mesto nad Váhom. Keďže bezprostredné okolie je pomerne riedka zástavba rodinných domov a chát, hlavný motív dizajnu domu bola empatia k prírode a citlivé zasadenie hmoty do prostredia formou čiastočne podzemnej stavby. Rovinatý pozemok okolitého terénu, s lúčnym a záhradným porastom, plynule prechádza na strechu domu v podobe intenzívnej zelene strechy a vytvára tak „zelený most".

Dom sa otvára na dve fasády - východnú a západnú, ktorá je aj prístupovou stranou. Na východnej strane domu je dominantná fasáda s významným výhľadom zo všetkých obytných miestností do hlavnej pobytovej časti záhrady. Dispozícia domu je jasná, funkčne delená a prehľadná. Je navrhnutá tak, aby sa minimalizovali plochy na chodby a komunikácie a rovnako so zaujímavými priehľadmi v rámci vzťahu interiér a exteriér.

Fasáda domu je navrhnutá z pohľadového betónu a doplnená z prevetrávanou fasádou s finálnou úpravou zo sibírskeho smrekovca, resp. s povrchovou úpravou z opaľovaného dreva (japonsky Shou-sugi-ban).