Villa Slavkovsky

Apartmánový dom, Horný Smokovec

Apr 2022,Architektonická štúdia

Apartmánový dom

Novostavba objektu apartmánového domu je navrhnutá na mieste asanovaného Penziónu Slavkovský, v k.ú. Starý Smokovec.

Objekt je navrhnutý ako apartmánový dom s 22 apartmánmi v dvoch veľkostných kategóriach. Samozrejme, je možné spájanie apartmánov do väčších plôch. Podľa UPI je prípustná podlažnosť 3+1,v suteréne je navrhnuté podzemné parkovisko s komfortnými 22 – ma parkovacími miestami. Ostatné parkovacie plochy sú riešené na teréne.

3

Hmota objektu je rozohraná v pôdorysnom tvare aj v pohľadoch. Vzájomným pôdorysným modulovým uskakovaním apartmánov sme docielili rovnocenný výhľad zo všetkých terás a spálni na panorámu Tatier. Orientácia osadenia objektu je v princípe kolmo na Slavkovský štít po dlhšej osi objektu. Rozohranosť, či rozvoľnenosť rozbíja kompaktnú hmotu na súbor vizuálne menších mierok hmôt objektu, čo je jednou s podmienok UPI. Vertikálna hravosť je zvýraznená opakovateľnosťou pultových striech a takto vytvára akýsi dizajnový prepis panorámy tatranských štítov.

Objekt je navrhnutý ako murovaný s vonkajšou prevetrávanou fasádou z kompozitných dosiek a drevených hranolových prvkov. Návrh sa snaží o aplikáciu typických tatranských prvkov hrázdenej architektúry, ktorá v našom poňatí vytvára na fasáde akúsi drevenú mriežku (matrix) a ňou reprezentatívnu pravidelnosť, mäkkosť a nadčasovosť. Lóggie môžu byť doplnené systémom exteriérových roliet či žalúzií. Farebné riešenie fasády z kompozitných dosiek je petrolejovo zelená. Okolie apartmánového domu je dotvorené voľnou parkovou úpravou s detským ihriskom i priestorom na stretávanie obyvateľov domu.