Viverra

Wellness Klinika, Slovensko

Jún 2011,Architektonická Štúdia

Wellness
Klinika
Nemocnica

Symbolické prenesenie loga spoločnosti (čo je oko zvieraťa) do pôdorysného tvaru objektu umožňuje vytvorenie centrálneho presvetleného pobytového priestoru átria modernej kliniky. Štvorpodlažný objekt s netradičným konštrukčným riešením a s pavučinovou textilnou fasádou reflektuje obraz aktívneho progresu vo vývoji zdravotníckej starostlivosti.

5